Matematický B-DAY

Matematická súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov má názov Matematický B-deň. Pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS, www.primas-project.eu V Holandsku, Nemecku a Belgicku má súťaž už niekoľkoročnú tradíciu. Rozširovaním súťaže o ďalšie stredné školy na celom Slovensku organizátori napĺňajú jeden z cieľov projektu PRIMAS, ktorým je vytváranie prostredia a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu objavného vyučovania matematiky.

Matematický B-deň 2022

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku

Matematický B-deň 2021

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Výsledková listina

Matematický B-deň 2020

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Výsledková listina

Matematický B-deň 2019

Prihláška
Zadanie v slovenskom jazyku
Výsledková listina

Matematický B-deň 2018

Prihláška
Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Výsledková listina

Matematický B-deň 2017

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Prihláška
Výsledková listina

Matematický B-deň 2016

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Prihláška
Oznam a pokyny
Výsledková listina

Matematický B-deň 2015

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Oznam a pokyny
Výsledková listina
Odovzdávanie diplomov
Fotogaléria

Matematický B-deň 2014

Zadanie v slovenskom jazyku
Zadanie v anglickom jazyku
Aplet k zadaniu v slovenskom jazyku (on-line verzia)
Aplet k zadaniu v slovenskom jazyku (off-line verzia iba pre Windows)
Aplet k zadaniu v anglickom jazyku (on-line verzia)
Aplet k zadaniu v anglickom jazyku (off-line verzia iba pre Windows)
Formulár pre záverečnú správu v slovenskom jazyku
Formulár pre záverečnú správu v anglickom jazyku

Pozvánka
Informácie o súťaži
Výsledková listina

Matematický B-deň 2013

Zadanie
Aplet a pracovné listy k zadaniu
Správa
Výsledková listina

Matematický B-deň 2012

Zadanie
Zadanie v anglickom jazyku
Aplet k zadaniu v slovenskom jazyku na stiahnutie
On-line aplet k zadaniu v anglickom jazyku
Výsledková listina

Matematický B-deň 2011

Zadanie
Aplet k zadaniu